ലൂബ്രിക്കറ്റിംഗ്

ഖര ലൂബ്രിക്കന്റായി നാനോ കോപ്പർ പൊടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് നാനോ മെറ്റീരിയൽ പ്രയോഗങ്ങളുടെ ഉദാഹരണങ്ങളിലൊന്നാണ്. അൾട്രാ-ഫൈൻ ചെമ്പ് പൊടി വിവിധ ലൂബ്രിക്കന്റുകളിൽ ഉചിതമായ രീതിയിൽ വിതറി സ്ഥിരമായ സസ്പെൻഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നു. ഈ എണ്ണയിൽ ലിറ്ററിന് ദശലക്ഷക്കണക്കിന് അൾട്രാ-ഫൈൻ മെറ്റൽ പൊടി കണങ്ങളുണ്ട്. അവ സോളിഡുകളുമായി സംയോജിപ്പിച്ച് മിനുസമാർന്ന സംരക്ഷണ പാളി മൈക്രോ സ്ക്രാച്ചുകളിലും നിറയ്ക്കുന്നു, ഇത് സംഘർഷവും വസ്ത്രവും വളരെയധികം കുറയ്ക്കുന്നു, പ്രത്യേകിച്ചും അമിതഭാരം, കുറഞ്ഞ വേഗത, ഉയർന്ന താപനില വൈബ്രേഷൻ അവസ്ഥ എന്നിവയിൽ. നിലവിൽ, നാനോ ചെമ്പ് പൊടിയുള്ള ലൂബ്രിക്കറ്റിംഗ് ഓയിൽ അഡിറ്റീവുകൾ സ്വദേശത്തും വിദേശത്തും വിറ്റു.